Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (BEL-SEN) Bir Federasyon Gibi Çalışıyor.Bel-Sen'den Belediyeler(Değişiklik) Yasası'na tepki8. Belsen Futbol Turnuvasının Tarihleri Basın Toplantısı ile Açıklanacak.

Hakkımızda

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası BEL-SEN, 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk Halkının birlik içinde hakkını arayan mücadelesini örnek alarak Kıbrıs Türk Belediyelerinde çalışmakta olan işçileri örgütlemek için 1975 yılında kurulan bir sendikadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 5 Kent ve 23 Belde belediyelerimizden, 2013 yılına kadar 1 Kent ve 7 Belde belediyesinde çalışmakta olan 980 üyemiz BEL-SEN’de örgütlü bulunurken 2013 yılının son aylarında iki belediyeyi de bünyemize katmış olduğumuzu belirtmekle gurur duyuyoruz.

Sendikamız çalışma ilişkilerinde üyelerinin Sosyo-ekonomik hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacını ve misyonunu taşır. Bu amaç ve misyonun gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan;

  1. a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır.
  2. b) Üyelerinin beden ve ruh sağlını kuruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
  3. c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder.
  4. d) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.
  5. e) Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç farkı gözetmeksizin çalışmanın, toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.
  6. f) Sendikamız, üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve İnsan Haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar.
  7. g) Sendikamız çalışanı kullanan değil çalışanın yön verdiği ayrıştırıcı değil birleştirici bir rol sergilemektedir.

Sendikalar arasında güçlü, güvenilir ve öncü bir teşkilat olarak haklı bir saygınlığa sahip olan BEL-SEN, gerek toplu sözleşmelerle işçilerin hak ettikleri ücretlere kavuşmaları ve yaşam seviyelerinin yükseltilmesi gerekse işçi haklarının sağlanması ve korunması yolunda verilen mücadelelerde daima adından söz ettirmiş; çalışanların bugünkü seviyelere ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Üyelerine sağladığı maddi kazanımlar yanında zor durumdaki üyelerini ve ailelerini maddi açıdan desteklerken diğer yandan sosyal hizmetler sağlamaktadır. Sendikamız bu amaçla, işçi haklarının korunması ve ilerletilmesi doğrultusunda verdiği mücadeleleri sürdürürken diğer yandan da üyelerimize sosyal hizmetler sağlanması ile başlattığı yeni sendikal anlayışın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarf etmektedir. Bunun yanında, tüm dünyada yaşanan değişime seyirci kalmaktan öte, değişimi yönlendirebilmek amacıyla sendikaların da bu değişime ayak uydurması ve önce kendi vizyonlarını yenilemeleri gerektiğine inanan Sendikamız, bu yeni çağdaş çizgisi ve bu doğrultudaki vizyonuyla hizmetlerine devam edecektir.

FİKRET KELEŞ
GENEL BAŞKAN

 

Belediyeler

Kıbrıs Firmaları

Esentepe Poolssibaltd-kibrisfin-reklam-ajansi-kibris-grafik-tasarim-girne
2013 Güzelyurt Portokal Festivali