Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (BEL-SEN) Bir Federasyon Gibi Çalışıyor.Bel-Sen'den Belediyeler(Değişiklik) Yasası'na tepki8. Belsen Futbol Turnuvasının Tarihleri Basın Toplantısı ile Açıklanacak.

Belediye Başkanlanları Brüksel Ziyareti.

3-6 Aralık 2013 Aralık tarihleri arasında Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Kadri Fellahoğlu, Mağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Belediye Başkanları’na Brüksel de  KKTC Brüksel Temsilciliği’ndegörevli Hasan Varoğlu eşlik etmiştir. Belediye Başkanları Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) Bölgeler Komitesi ve Brüksel’de bulunan yerel yönetimler ile yoğun temaslarda bulunmuşlardır.

            Belediye Başkanları AP’nda bulunan farklı komitelere üye AP Milletvekilleri ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Belediye Başkanları, AP Sosyalist Grubu Başkan Yardımcısı-Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Çek Cumhuriyeti Milletvekili Libor Roucek,  AP Liberal Grup İngiliz Milletvekili-Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi Üyesi Chris Davies, AP Sosyalist Grup Alman Milletvekili-Ulaşım ve Turizm Komitesi Üyesi İsmail Ertuğ ve AP Sosyalist Grup İngiliz Milletvekili-Kalkınma Komitesi Üyesi Michael Cashman ile AP’nda görüşmüşlerdir. Belediye Başkanları ülkemizde bulunan belediyeler, özellikle Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa ve Gönyeli Belediyeleri hakkında AP milletvekillerine bilgi vermiş, AB yardımları ile gerçekleştirilen projelerdeki başarıları dile getirmişlerdir. AB yardımlarının ülkemizde etkin bir şekilde devam etmesi için Milletvekilleri’nden destek talebinde bulunulmuştur. Farklı komitelere üye Milletvekilleri’yle kendi alanlarında olası işbirlikleri konusununda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

            Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü binasında Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk Masası Şefi Michaela Di Bucci ve yardımcısı Vincent Rey ile de yararlı bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

AB içerisindekiyerelvebölgeselyönetimlerintemsilcilerindenoluşanAB BölgelerKomitesi’nde de birdizitemaslargerçekleştirenBelediyeBaşkanları, Komite’ninçalışmalarıhakkındabilgiedinmişveönümüzdekidönemdeülkemizdebulunanbelediyelerin AB BölgelerKomitesi’ndetemsiledilebilmesiveetkinliklerekatılabilmesihususundaatılmasıgerekenadımlarhakkındagörüşmeleryapmıştır.

Yerelyönetimlerilegerçekleştirilentemaslarçerçevesinde, BrükselBölgesi’nin en büyükbelediyelerindenveTürkkökenlinüfusun en yoğunolduğuSchaarbeekBelediyeilekapsamlıgörüşmeleryapılmıştır. SchaarbeekBelediyeBaşkanı Bernard ClerfaytveBelediyeBaşkanYardımcılarıSadıkKoksalveSaitKöseilegerçekleştirilengörüşmelerdegeneldeBelçika’dakiyerelyönetimlerözeldeiseBrükselveSchaarbeekhakkındabilgialınmıştır.ÜlkemizdekiBelediyeler’inSchaarbeekBelediyesiileözelliklekültürvesanatalanlarındaişbirliğiolasılıklarıkonuşulmuştur.

23 Avrupaülkesinden 77 işadamlarıderneğininoluşturduğu 15,000’den fazlagirişimciveprofesyönelibünyesindebarındıranBrükselmerkezliAvrupa-TürkİşKonfederasyonuBaşkanı ADEM KUMCU ile de görüşülmüştür.

BelediyeBaşkanları 6 AralıkCumagünütemaslarını tamamlayıp yurda dönmüştür.

belediye-baskanlari-bruksel-ziyareti-mahmut-ozcinar-toplu.jpg

/belediye-baskanlari-bruksel-ziyareti-mahmut-ozcinar-odul.jpg

belediye-baskanlari-bruksel-ziyareti-mahmut-ozcinar-plaket.jpg

belediye-baskanlari-bruksel-ziyareti-mahmut-ozcinar.jpg

 

Belediyeler

Kıbrıs Firmaları

Esentepe Poolssibaltd-kibrisfin-reklam-ajansi-kibris-grafik-tasarim-girne
2013 Güzelyurt Portokal Festivali