Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (BEL-SEN) Bir Federasyon Gibi Çalışıyor.Bel-Sen'den Belediyeler(Değişiklik) Yasası'na tepki8. Belsen Futbol Turnuvasının Tarihleri Basın Toplantısı ile Açıklanacak.

Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi’nin İşletilmesi amacı ile çıkılan İhaleyi Kazanan Şirketle Protokol İmzaladı.

           Avrupa Birliği kaynağı ile ihale edilip inşa edilmesi sonrasında işletmeye açılan Güzelyurt Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Pompa istasyonlarının 5 yıl süreyle işletilmesi ihalesi sonuçlandırıldı.

İhaleyi kazanan Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Ve Tic A.ş ile Güzelyurt Belediyesi 24 Eylül 2012 Pazartesi günü protokol imzalandı.

Protokola Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri San. Ve Tic A.ş İşletmeler Müdürü Deniz Kurt imza koydu.

İnşa edilen Arıtma Tesisi’nin birinci aşamasında inorganik katı atıklar Teknik Binada toplanacak. Bu binada ayrıca dışarıdan vidanjörlerle taşınacak atık suyun tesise kabulü için foseptik toplama istasyonu bulunacak. Birinci aşamada, kaba ızgaralar ve bileşik ızgara-kum tutucu ünitesinde inorganik katı atıkların ızgaralanması ile kum ve yağ giderimi sağlanacak. Teknik Binadan’da çıkan atıksu fosfor arıtımı için Son Arıtma Binasındaki Biyolojik Fosfor Havuzuna alınacak.

Atık su ardından havalandırma ve çökertme prosesleri için Birleşik Havuza yönlendirilecek. Buradan çıkan atıksu Sürekli Kum Filtrasyonu Yapısına girecek. Kum filtrasyonu işleminden geçen atıksu savaklanarak son arıtma binasındaki klorlama tanklarına yol alır burada klorlanarak dezenfekte edilmiş atıksu arıtılmış çıkış suyu tanklarında depolanarak tesis dahilinde kullanma suyu olarak kullanılacak. İhtiyaç fazlası su ise tarımsal faaliyetlerde kullanılacak. Biyolojik arıtma prosesinde ortaya çıkan çamur, bileşik havuzun dibinde toplanacak. Bir kısmı geri-devir çamuru olarak anaerobik arıtmada kullanılmak üzere Biyolojik Fosfor Tankına, geriye kalan fazla çamur ise Teknik Binadaki çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilecek.

mahmut ozcınar

Czelyurt-belediyesi-aritma-tesisi.jpg

 

Belediyeler

Kıbrıs Firmaları

Esentepe Poolssibaltd-kibrisfin-reklam-ajansi-kibris-grafik-tasarim-girne
2013 Güzelyurt Portokal Festivali